Μεταπήδηση στο κύριο περιεχόμενο

KASPERSKY – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εισαγωγή

Η AO Kaspersky Lab, με έδρα στη διεύθυνση bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation, και όλες οι εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο "Kaspersky" σέβονται το απόρρητο των δεδομένων σας. Ο εκπρόσωπός μας στην ΕΕ για την προστασία των δεδομένων είναι: η Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055, Ingolstadt, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90, σύμφωνα με το Άρθρο 27 (1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, "GDPR"). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ΕΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 37 (1) του GDPR, όπως και για τις άλλες χώρες, μέσω της διεύθυνσης dpo@kaspersky.com.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες (Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών από εμάς. Περιγράφουμε επίσης τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των πληροφοριών και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

Σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από την Kaspersky, σας παρέχουμε τις συμβάσεις, τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις που συμπληρώνουν την παρούσα πολιτική αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω μεταβολών στη νομοθεσία, λόγω απαιτήσεων των αρχών ή προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις πρακτικές μας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η αναθεωρημένη πολιτική θα αναρτηθεί στον ιστότοπό μας και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή της. Μπορείτε να διαβάσετε, ανά πάσα στιγμή, την πολιτική που είναι σε ισχύ στον ιστότοπό μας: https://www.kaspersky.com/products-and-services-privacy-policy.

Η παρούσα έκδοση της πολιτικής τίθεται σε ισχύ από την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Πηγές πληροφοριών

Η Kaspersky δύναται να αποκτά πληροφορίες σχετικά με εσάς από διάφορες πηγές, δηλαδή:

 • προϊόντα και υπηρεσίες
 • κατά την εγγραφή σας για να αποκτήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες της Kaspersky
 • σε απάντηση στην παροχή τεχνικής υποστήριξης ή σε άλλη επικοινωνία προκειμένου να διασφαλίσουμε τις απαιτούμενες επιδόσεις των προϊόντων και υπηρεσιών 
 • τους ιστότοπούς μας
 • σε απάντηση στην επικοινωνία για λόγους εμπορικής προώθησης ή λοιπούς λόγους
 • μέσω της συμμετοχής σε μια προσφορά, πρόγραμμα ή προωθητική ενέργεια.

Εάν μας παράσχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό σε σχέση με άλλο άτομο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτή η κοινοποίηση και η περαιτέρω χρήση των δεδομένων του από εμάς, όπως σας περιγράφεται κατά καιρούς, συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι, παραδείγματος χάριν, θα πρέπει να ενημερώνετε δεόντως το εν λόγω άτομο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και να λαμβάνετε τη συγκατάθεσή του/της, όπως υπαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα μέρη ώστε να μας γνωστοποιήσουν πληροφορίες που σας αφορούν και που έχουν λάβει.

Πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες και πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Kaspersky πραγματοποιείται πάντοτε με σύννομο και δίκαιο τρόπο.

Θα γνωρίζετε πάντοτε τι είδους πληροφορίες παρέχετε στην Kaspersky προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Τα δεδομένα που παρέχετε εξαρτώνται από τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε, σας παραπέμπουμε στη Σύμβαση Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, τη Δήλωση Δικτύου Ασφαλείας Kaspersky και στη λοιπή τεκμηρίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, ιδιαίτερα:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (B2C):

 • ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "Β" ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
 • ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KASPERSKY ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ.
 • ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
 • ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (ANTI-SPAM), ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (B2B):

 • ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
 • ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KASPERSKY ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
 • ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (ANTI-SPAM), ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ KASPERSKY MANAGED PROTECTION, ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Τα δεδομένα που αποκτώνται για επεξεργασία εξαρτώνται από το προϊόν ή την υπηρεσία και συνιστάται στους χρήστες να διαβάζουν προσεκτικά τις συμβάσεις και τις συναφείς δηλώσεις που γίνονται αποδεκτές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας.

Μερικά δεδομένα δεν είναι προσωπικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία ορισμένων χωρών. Ανεξάρτητα από το είδος των δεδομένων και την περιοχή στην οποία ελήφθησαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, χρησιμοποιούμε τις υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας δεδομένων και εφαρμόζουμε διάφορα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα δεδομένα των χρηστών, να εγγυηθούμε την ασφάλεια και εχεμύθεια και να βεβαιωθούμε ότι τα δικαιώματα των χρηστών είναι διασφαλισμένα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Τα δεδομένα εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Πληροφορίες για την άδεια παραχώρησης χρήσης/ τη συνδρομή

Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία για να αναγνωριστούν οι νόμιμοι χρήστες. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί η επικοινωνία μεταξύ του προϊόντος και των υπηρεσιών της Kaspersky – αποστολή και λήψη βάσεων δεδομένων για τα προϊόντα, ενημερώσεις κ.τ.λ.

 • Πληροφορίες για τα προϊόντα

Τα δεδομένα για τη λειτουργία του προϊόντος και την αλληλεπίδρασή του με τον χρήστη αναλύονται επίσης. Παραδείγματος χάριν, πόσο χρόνο διαρκεί η σάρωση για απειλές; Ποια χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται περισσότερο σε σχέση με άλλα; Οι απαντήσεις σε αυτές και άλλες ερωτήσεις βοηθούν τους υπεύθυνους ανάπτυξης να βελτιώσουν τα προϊόντα, καθιστώντας τα ταχύτερα και πιο εύχρηστα.

 • Δεδομένα συσκευής

Δεδομένα όπως ο τύπος συσκευής, το λειτουργικό σύστημα κ.τ.λ. ίσως είναι απαραίτητα έτσι ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να αγοράσει μια νέα άδεια για το προϊόν που του παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας μετά την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Αυτές οι πληροφορίες μάς βοηθούν, επίσης, να αναλύσουμε τις κυβερνοαπειλές, καθώς προβάλλουν τον αριθμό των συσκευών που επηρεάζονται από μια συγκεκριμένη απειλή.

 • Ανίχνευση απειλών

Εάν μια απειλή (νέα ή ήδη γνωστή) εντοπιστεί σε μια συσκευή, πληροφορίες για αυτήν την απειλή αποστέλλονται στην Kaspersky. Αυτό μας επιτρέπει να αναλύσουμε τις απειλές, την προέλευσή τους, τις αρχές μετάδοσης κ.τ.λ. και, ως αποτέλεσμα, να παράσχουμε προστασία υψηλότερης ποιότητας για κάθε χρήστη.

 • Πληροφορίες για τις εγκατεστημένες εφαρμογές

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες συνδράμουν στη δημιουργία καταλόγων με "λευκές" ή αβλαβείς εφαρμογές και δεν επιτρέπουν στα προϊόντα που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας να χαρακτηρίζουν εσφαλμένα αυτές τις εφαρμογές ως κακόβουλες. Επίσης, αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση και επέκταση κατηγοριών προγραμμάτων για χαρακτηριστικά όπως ο Γονικός Έλεγχος και ο Έλεγχος Έναρξης Εφαρμογής. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να προσφέρουμε στους χρήστες λύσεις ασφάλειας που ταιριάζουν στις ανάγκες τους.

 • URL που έχετε επισκεφθεί

Τα URL μπορούν να αποσταλούν για έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι κακόβουλα. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν επίσης στη δημιουργία καταλόγων με αβλαβείς ιστότοπους και δεν επιτρέπουν στα προϊόντα που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας να χαρακτηρίζουν εσφαλμένα τους συγκεκριμένους ιστότοπους ως κακόβουλους. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται και για την ενημέρωση και επέκταση κατηγοριών ιστότοπων για λύσεις όπως το Kaspersky Safe Kids (παιδική ασφάλεια), καθώς και την παροχή καλύτερης προστασίας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με προϊόντα όπως το Kaspersky Fraud Prevention (καταπολέμηση της απάτης). Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να προσφέρουμε στους χρήστες λύσεις ασφάλειας που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Πληροφορίες σχετικά με στοιχεία σύνδεσης και κωδικούς πρόσβασης, εφόσον περιέχονται στο αρχικό αίτημα του χρήστη προς το πρόγραμμα περιήγησης, αφαιρούνται από τις διευθύνσεις URL που επισκεφθήκατε έως το επίπεδο ονόματος κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνσης IP. Σε κάθε περίπτωση, η Kaspersky δεν προτίθεται να επεξεργαστεί στοιχεία σύνδεσης και κωδικούς πρόσβασης χρηστών, και η Kaspersky λαμβάνει όλα τα εύλογα και επαρκή μέτρα για την αποφυγή της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

 • Γεγονότα λειτουργικού συστήματος

Το νέο κακόβουλο λογισμικό συχνά μπορεί να αναγνωριστεί μόνο και μόνο λόγω της ύποπτης συμπεριφοράς του. Λόγω αυτού, το προϊόν αναλύει δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες που εκτελούνται στη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατός ο πρόωρος εντοπισμός ενδείξεων κακόβουλης δραστηριότητας στις διαδικασίες και η αποτροπή επιβλαβών συνεπειών, όπως η καταστροφή των δεδομένων του χρήστη.

 • Ύποπτα αρχεία και αρχεία που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι παραβάτες

Εάν ένα άγνωστο (μέχρι τώρα) αρχείο που επιδεικνύει ύποπτη συμπεριφορά ανιχνευτεί σε μια συσκευή, μπορεί αυτόματα να αποστέλλεται για να αναλυθεί διεξοδικότερα από τεχνολογίες βασιζόμενες στη μηχανική εκμάθηση και, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, από ένα πρόγραμμα ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού. Η "ύποπτη" κατηγορία περιλαμβάνει κυρίως εκτελέσιμα αρχεία (.exe). Με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, ενδέχεται να αποστέλλονται εκτελέσιμα και μη εκτελέσιμα ακίνδυνα αρχεία ή τμήματα αυτών.

 • Δεδομένα σύνδεσης Wi-Fi

Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται προκειμένου να προειδοποιήσουν τους χρήστες για μη ασφαλή (δηλ. ανεπαρκώς προστατευμένα) σημεία πρόσβασης Wi-Fi, βοηθώντας να αποτραπεί η χωρίς πρόθεση υποκλοπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Στοιχεία επικοινωνίας χρήστη

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούνται για εξουσιοδότηση στις διαδικτυακές πύλες της Kaspersky (My Kaspersky, Kaspersky CompanyAccount, Kaspersky Endpoint Security Cloud κ.τ.λ.), επιτρέποντας έτσι στους χρήστες την απομακρυσμένη διαχείριση της προστασίας τους. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούνται για την αποστολή μηνυμάτων ασφαλείας (π.χ. περιέχοντας σημαντικές ειδοποιήσεις) σε χρήστες προϊόντων της Kaspersky. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν να προσδιορίσουν τα ονόματα (ή προσωνυμίες) με τα οποία θα ήθελαν να τους προσφωνούν στη διαδικτυακή πύλη My Kaspersky και στα email. Έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών εάν θα παράσχουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

 • Αρχεία μεταποθήκευσης και εντοπισμού

Επισημαίνοντας το ειδικό πλαίσιο στις ρυθμίσεις προϊόντος, οι χρήστες μπορούν, επίσης, να κοινοποιούν αναφορές σφάλματος στους διακομιστές της Kaspersky. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν (1) κατά τη διάρκεια της ανάλυσης σφαλμάτων που σημειώθηκαν στο προϊόν προκειμένου να το τροποποιούν ανάλογα ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στο μέλλον και (2) στη διερεύνηση μόλυνσης του υπολογιστή ενός χρήστη με σκοπό το μετριασμό των απειλών για το σύστημα του χρήστη.

 • Email

Κατά τη διάρκεια χρήσης της λειτουργίας anti-spam, η Kaspersky σαρώνει email και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά για να σας προστατέψει από ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) και απόπειρες απάτης. Κάθε φορά που υποδεικνύετε στην Kaspersky ότι ένα email είναι ανεπιθύμητο (spam) ή ότι αναγνωρίζεται εσφαλμένα ως ανεπιθύμητο (spam) από το λογισμικό, μας βοηθάτε να το αναλύσουμε και να παράσχουμε προστασία υψηλότερης ποιότητας για κάθε χρήστη.

 • Δεδομένα σχετικά με κλεμμένη συσκευή

Το αντικλεπτικό σύστημα παρέχει ορισμένες λειτουργίες απομακρυσμένης πρόσβασης και ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των δεδομένων του κινητού τηλεφώνου σας σε περίπτωση κλοπής, ενώ σας επιτρέπει επίσης να λαμβάνετε πληροφορίες για την τοποθεσία της κλεμμένης συσκευής. Το αντικλεπτικό σύστημα πρέπει να αποθηκεύει δεδομένα για το τηλέφωνό σας και για τους εγκεκριμένους χρήστες προκειμένου να είναι δυνατές οι εν λόγω λειτουργίες.

 • Δεδομένα για τη λειτουργία παιδικής προστασίας

Εάν ένας γονιός ή ο/η κηδεμόνας του παιδιού επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία παιδικής προστασίας όπως το Kaspersky Safe Kids, μπορεί να λάβει πληροφορίες για τη συσκευή του παιδιού καθώς και για την τοποθεσία του παιδιού. Επιπλέον, ο γονιός ή ο/η κηδεμόνας μπορούν να διαμορφώσουν παραμέτρους προκειμένου να αποκλείσουν ή να επιτρέψουν συγκεκριμένους ιστότοπους ή/και να επιτρέψουν ή να εμποδίσουν τη λειτουργία ορισμένων εφαρμογών στη συσκευή του παιδιού. Η Kaspersky δεν συλλέγει δεδομένα παιδιών εκτός του πλαισίου εφαρμογής της εν λόγω λειτουργίας.

 • Μοναδικό αναγνωριστικό της κινητής συσκευής

Το αναγνωριστικό αυτής της συσκευής δημιουργείται σε συσκευή χρήστη με Android 8 ή μεταγενέστερη έκδοση, με χρήση του Αναγνωριστικού διαφήμισης της συσκευής. Δεν επεξεργαζόμαστε το Αναγνωριστικό διαφήμισης σε απλό κείμενο. Επεξεργαζόμαστε μόνο το άθροισμα κατακερματισμού του. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει επαναφορά της τιμής του Αναγνωριστικού διαφήμισης, η νέα τιμή του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής συσκευής θα συσχετιστεί με την παλιά τιμή, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή χρήση των υπηρεσιών στη συσκευή.

Η KASPERSKY ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ KASPERSKY.

 • Για να διασφαλιστεί η εκτέλεση μιας σύμβασης που έχει συναφθεί με τους χρήστες, καθώς και οι απαιτούμενες επιδόσεις των προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες.
 • Για την προστασία του χρήστη από γνωστές απειλές σε σχέση με την ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Για την εξακρίβωση της νομιμότητας της άδειας.
 • Για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των προγραμμάτων προστασίας από ιούς.
 • Για να αυξηθεί η αποτελεσματική προστασία των συσκευών, των δικτύων και των πληροφοριακών συστημάτων σας και, συγκεκριμένα, για να παρέχεται ταχύτερη ανταπόκριση σε νέες πληροφορίες και απειλές για την ασφάλεια του δικτύου, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επιδόσεων της συνιστώσας προστασίας του λογισμικού και για να μειωθεί το ενδεχόμενο του ψευδούς-θετικού αποτελέσματος.
 • Για τον εντοπισμό εξελιγμένων και μέχρι πρότινος άγνωστων κυβερνοαπειλών και τη μείωση των χρόνων απόκρισης σε αυτές. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες παρακάτω, στην ενότητα "Ευφυΐα προστασίας από απειλές στον κυβερνοχώρο".
 • Για να βελτιώνουμε την εμπειρία του χρήστη καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως μεταξύ άλλων τις λειτουργίες, τις δυνατότητες και τα περιβάλλοντα χρήσης.
 • Για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τους πελάτες και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Για να σχηματίσουμε μια αθροιστική εικόνα των προϊόντων για τους οικιακούς χρήστες, διεξάγοντας στατιστικές έρευνες και αναλύσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες παρακάτω, στην ενότητα "Στατιστική έρευνα για τα προϊόντα".
 • Για να παρέχουμε στους χρήστες εξατομικευμένες πληροφορίες και προσφορές από την Kaspersky, όπως μεταξύ άλλων σχετικά με τις δυνατότητες των προϊόντων, τη διατήρηση των επιπέδων ασφαλείας, την υποστήριξη και το υπόλοιπο υλικό βοήθειας, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες, προωθητικές προσφορές, εκπτώσεις και προωθητικό υλικό της Kaspersky και άλλων τρίτων μερών, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη.

Ευφυΐα προστασίας από απειλές στον κυβερνοχώρο

Νέες γενιές κακόβουλων λογισμικών εμφανίζονται συνεχώς, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούν νέες, εξειδικευμένες τεχνικές για να παρακάμπτουν υφιστάμενες λύσεις ασφάλειας. Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η προστασία είναι αποτελεσματική μόνο εάν παρέχει τη δυνατότητα διεξοδικής ανάλυσης της φύσης της απειλής και διοχέτευσης δεδομένων σε ευφυείς, εφαρμόσιμες λύσεις για τους χρήστες μας. Για να επιτευχθεί αυτό, οι λύσεις ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζουν μια προσέγγιση που βασίζεται σε cloud, η οποία συνδυάζει το ευρύτερο δυνατό πεδίο διαχείρισης δεδομένων απειλών με τις πλέον ευφυείς τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων.

Οι υποδομές μας είναι σχεδιασμένες για να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται σύνθετα παγκόσμια δεδομένα απειλών στον κυβερνοχώρο, μετατρέποντάς τα σε ευφυείς, εφαρμόσιμες λύσεις καταπολέμησης των απειλών που ενισχύουν τα προϊόντα μας. Μια βασική πηγή δεδομένων που σχετίζονται με απειλές προέρχεται από τους χρήστες μας. Κοινοποιώντας τα δεδομένα τους και επιτρέποντας την αποθήκευση και ανάλυσή τους από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και ειδικούς, μας βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες σε όλο τον κόσμο προστατεύονται από τις πιο πρόσφατες απειλές στον κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα, το KSN μάς βοηθά να ανταποκριθούμε γρήγορα σε αναδυόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο, παρέχοντας ταυτόχρονα την πλέον αποτελεσματική προστασία και συμβάλλοντας τη μείωση του αριθμού ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Ο όγκος δεδομένων που επιτρέπετε να λαμβάνουν οι υποδομές μας εξαρτάται από το προϊόν που χρησιμοποιείται, τις ρυθμίσεις παραμέτρων και τις προτιμήσεις.

Αυτή η προσέγγιση παρέχει πολυάριθμα οφέλη για τους χρήστες και τον κυβερνοχώρο εν γένει, όπως:

 • Εντοπισμός προηγμένου και άγνωστου μέχρι τη δεδομένη στιγμή κακόβουλου λογισμικού
 • Περιορισμός των σφαλμάτων εντοπισμού (ψευδώς θετικά αποτελέσματα)
 • Σημαντική μείωση του χρόνου απόκρισης σε νέες απειλές.

Στατιστική έρευνα για τα προϊόντα

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία των υπάρχοντων χρηστών, να αναπτύξουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να εντοπίσουμε πιθανές αγορές και να κυνηγήσουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες, διενεργούμε έρευνες και στατιστικές αναλύσεις για να σχηματίσουμε μια αθροιστική εικόνα των προϊόντων για τους οικιακούς χρήστες. Φυσικά, το κάνουμε πάντοτε για εύλογους λόγους και σε νόμιμη βάση. Επιπλέον, φροντίζουμε να εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν διενεργούμε στατιστική ανάλυση σε δεδομένα, πρώτα τα υποβάλλουμε σε διαδικασία απο-ταυτοποίησης για αυτόν τον σκοπό. Η προσέγγιση αυτή είναι συνεπής με τις αρχές μας περί απορρήτου (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα "Αρχές Απορρήτου".

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση που χρησιμοποιούμε εξαρτάται από τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να είναι ο εξής:

 • Σύμβαση – σύμφωνα με το σημείο (β) του άρθρου 6 (1) του ΓΚΠΔ, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία ορισμένων δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, όπως στην περίπτωση που ένας χρήστης αποδέχεται την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) για τη χρήση του λογισμικού
 • Συναίνεση – σύμφωνα με το σημείο (α) του άρθρου 6 (1) του ΓΚΠΔ, σε περιπτώσεις όπου ένας χρήστης επιλέξει να μας στείλει δεδομένα που σχετίζονται με τη Δήλωση KSN, τη Δήλωση Εμπορικής Προώθησης, τη Δήλωση για την Καταπολέμηση Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων, τη Συμπληρωματική Δήλωση, τη Δήλωση σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων για την Υπηρεσία Kaspersky Managed Protection, τη Δήλωση για την Επεξεργασία Δεδομένων για τον Έλεγχο Web (παλαιότερα αναφερόμενη ως Δήλωση σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων για τον Γονικό Έλεγχο), τη Δήλωση σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων για τα Φίλτρα Κλήσης, τη Δήλωση για το Πρόγραμμα Προστασίας Φίλων ή τη Δήλωση Τεχνικής Υποστήριξης
 • Έννομη υποχρέωση – σύμφωνα με το σημείο (γ) του άρθρου 6 (1) του ΓΚΠΔ, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, όπως για φορολογικούς σκοπούς
 • Έννομο συμφέρον – σύμφωνα με το σημείο (στ) του άρθρου 6 (1) του ΓΚΠΔ, σε περιπτώσεις όπου έχουμε έννομα συμφέροντα ως εταιρεία που ειδικεύεται στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εκτός των περιπτώσεων όπου έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του χρήστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται τα σενάρια επεξεργασίας κατά τα οποία τα δεδομένα υποβάλλονται σε απο-ταυτοποίηση κατά την προετοιμασία για τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων. προκειμένου να αυξηθεί η προστασία των δεδομένων, και τα σενάρια κατά τα οποία τα δεδομένα αποθηκεύονται στην υποδομή μας και αναλύονται για πρόσφατες και δυνητικές κυβερνοαπειλές με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης ή/και με βάση την εμπειρογνωμοσύνη των ειδικών μας. Στην αιτιολογική σκέψη 49 του ΓΚΠΔ αναγνωρίζεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που είναι αναγκαία και ανάλογη για τους σκοπούς της διασφάλισης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών αποτελεί έννομο συμφέρον της εταιρείας. Στο πλαίσιο ορισμένων τοπικών νόμων, ενδέχεται να δικαιούστε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως εκείνα που περιγράφονται στην ενότητα Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης https://support.kaspersky.com/general/privacy.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Η’ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΧΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η’ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝ Η’ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ. ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KASPERSKY Η’ Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΜΠΟΡΟΥΝ, ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ).

Ποια δεδομένα δεν θα επεξεργαζόμαστε

Μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η Kaspersky δεν επεξεργάζεται ποτέ "ευαίσθητα" δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως το θρήσκευμα, οι πολιτικές πεποιθήσεις, ο γενετήσιος προσανατολισμός ή δεδομένα υγείας ή άλλες ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν επιθυμούμε να λαμβάνουμε δεδομένα αυτού του είδους και δεν θα ζητούμε να μας τα παράσχετε.

Τα προϊόντα της Kaspersky πρέπει να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται από έναν ενήλικα. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή στην οποία εγκαταστάθηκε το προϊόν της Kaspersky μόνο με την άδεια των γονέων ή του/της κηδεμόνα τους. Εξαιρουμένων των "δεδομένων για τη λειτουργία παιδικής προστασίας", δεν σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν παιδιά ούτε επιθυμούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για παιδιά.

Παροχή πληροφοριών

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες μόνο ως ακολούθως:

 • Μέσα στον Όμιλο Εταιρειών της Kaspersky. Μπορεί να γίνει κοινοποίηση των δεδομένων.
 • Πάροχοι υπηρεσιών. Μοιραζόμαστε, επίσης, τις πληροφορίες σας με προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που παρέχουν στατιστικά στοιχεία διαδικτύου, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, διαφήμισης, διανομής email, επεξεργασίας πληρωμής, εκπλήρωσης παραγγελίας και άλλα.
 • Αρχές επιβολής του νόμου ή κυβερνητικές υπηρεσίες. Η Kaspersky έχει αυστηρές αρχές και εσωτερικές διαδικασίες αναφορικά με τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Κάθε αίτημα που λαμβάνουμε υπόκειται σε διαδικασία νομικής επαλήθευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διαδικασίες. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αρχές της Kaspersky μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.kaspersky.com/transparency-center.

Λάβετε υπόψη ότι μερικά από τα προϊόντα μας, παραδείγματος χάριν το Kaspersky VPN Secure Connection, χρησιμοποιούν υπηρεσίες τρίτων μερών, οι πρακτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου των οποίων διαφέρουν από τις πρακτικές της Kaspersky. Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες, τα δεδομένα σας διέπονται από τις δικές τους δηλώσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Είστε υπεύθυνοι για την εξοικείωσή σας με τους κανόνες και τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στις σχετικές δηλώσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.

Τόπος επεξεργασίας των πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους χρήστες στην Kaspersky μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία στις ακόλουθες χώρες, περιλαμβανομένων κάποιων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ):

Εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ:

 • Γερμανία
 • Ολλανδία
 • Γαλλία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Σουηδία
 • Ιταλία
 • Ισπανία
 • Ρουμανία

Εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ:

 • Ελβετία
 • Καναδάς
 • Σιγκαπούρη
 • Ρωσία
 • Ιαπωνία
 • ΗΠΑ
 • Μεξικό
 • Κίνα
 • Αζερμπαϊτζάν
 • Βραζιλία
 • Αργεντινή
 • Ισραήλ
 • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
 • Νότια Κορέα
 • Αυστραλία
 • Λευκορωσία

Ο κατάλογος χωρών στην οποία μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης μπορεί να αλλάξει. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τον τρέχοντα κατάλογο χωρών στην έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στον ιστότοπο https://www.kaspersky.com/products-and-services-privacy-policy.

Σύμφωνα με τη γενική επιχειρηματική πρακτική μας, τα δεδομένα που λαμβάνονται από χρήστες στην ΕΕ υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και στη Ρωσία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε προορισμούς εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, μερικοί από τους οποίους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Επίσης, ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που λειτουργεί εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για έναν από τους παρόχους υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς αποφάσεις ή κατάλληλες εγγυήσεις αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο χρήστης ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο, σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβαστούν εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Κάθε φορά που πραγματοποιείται επεξεργασία των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το ανώτατο επίπεδο προδιαγραφών για την προστασία των δεδομένων και εφαρμόζουμε διάφορα νομικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων των χρηστών, την εγγύηση της ασφάλειας και της εχεμύθειας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των χρηστών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις χώρες όπου η Kaspersky επεξεργάζεται δεδομένα, επισκεφθείτε την τοποθεσία: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σας προσφέρουμε, επίσης, ορισμένες επιλογές σχετικά με το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μας παρέχετε, πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες και πώς επικοινωνούμε μαζί σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους ιστότοπους της Kaspersky. Επίσης, μπορείτε να μην υποβάλετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν σας ζητείται, ενδέχεται να μην μπορέσετε να επωφεληθείτε της πλήρης σειράς προϊόντων και υπηρεσιών της Kaspersky και ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε πληροφορίες για προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες.

Μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή να μην λαμβάνετε μηνύματα με περιεχόμενο εμπορικής προώθησης μέσω e-mail, αν παλιότερα είχατε εγγραφεί για να τα λαμβάνετε, πατώντας πάνω στον σχετικό σύνδεσμο άρνησης λήψης (unsubscribe link) που περιλαμβάνεται στα e-mail με χαρακτήρα εμπορικής προώθησης που λαμβάνετε από εμάς.

Εάν ο εργοδότης σας παρέχει τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Kaspersky, ενδέχεται να έχετε ορισμένες επιλογές αναφορικά με τη χρήση ή τη γνωστοποίηση των δεδομένων από την Kaspersky. Επικοινωνήστε με τον εργοδότη σας για να μάθετε σχετικά με τις επιλογές σας και να τις ασκήσετε.

Στον βαθμό που υπαγορεύεται από τον νόμο, μπορείτε να ανακαλείτε τη συγκατάθεση που μας έχετε προηγουμένως παράσχει ή να εναντιωθείτε οποτεδήποτε, για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Από εκείνο το σημείο και στο εξής, θα σεβαστούμε τις προτιμήσεις σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας σχετικά με τη χρήση ή γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την Kaspersky θα σημαίνει ότι δεν θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μας.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να λάβετε επιβεβαίωση ότι τηρούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
 • Να ζητήστε πρόσβαση σε και να λαμβάνετε πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας
 • Να λάβετε αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρείχατε σε εμάς, επίσης σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή και να ζητήσετε να αποσταλούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικώς εφικτό
 • Να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας
 • Να ζητήσετε τον αποκλεισμό, την ανωνυμοποίηση ή τη διαγραφή των πληροφοριών, κατά περίπτωση, καθώς και
 • Να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή.

Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις κατόπιν απαιτήσεων της τοπικής νομοθεσίας ή τεχνολογικών μέτρων, όπως όπου έχουν ανωνυμοποιηθεί τα δεδομένα και επομένως δεν σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο ή αναγνωρισμένο φυσικό πρόσωπο. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση https://support.kaspersky.com/general/privacy.

Εάν θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείτε τα δωρεάν προϊόντα μας, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε και/ή να απεγκαταστήσετε το προϊόν. Εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να καταργήσετε δεδομένα που έχουν ήδη σταλεί, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για να ζητήσετε τη διαγραφή μέσω https://support.kaspersky.com/general/privacy.

Αν δεν ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να καταθέσετε κάποιο παράπονο σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, ενημερώστε μας, καθώς θα μας δοθεί η ευκαιρία να διορθώσουμε το πρόβλημα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται πιο κάτω, στην ενότητα "Επικοινωνία". Για να μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, δώστε μας πλήρη στοιχεία του προβλήματος. Προσπαθούμε να ελέγχουμε και να ανταποκρινόμαστε σε όλα τα παράπονα, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι Αρχές Απορρήτου

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Kaspersky βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

Συγκατάθεση και επιλογή

 • Παρουσίαση στους χρήστες της επιλογής να αποστείλουν ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι χρήστες δεν έχουν την ελευθερία να μην δώσουν τη συγκατάθεσή τους ή όπου ο ισχύων νόμος επιτρέπει συγκεκριμένα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς τη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου. Η επιλογή πρέπει να δίνεται ελεύθερα στον χρήστη, να είναι συγκεκριμένη και να γίνεται ενημερωμένα
 • Πληροφόρηση των χρηστών, πριν από τη συγκατάθεσή τους, σχετικά με τα δικαιώματά τους βάση της αρχής ατομικής συμμετοχής και πρόσβασης
 • Παρέχουμε στους χρήστες, προτού λάβουμε τη συγκατάθεσή τους, τις πληροφορίες που υπαγορεύει η αρχή της ειλικρίνειας, της διαφάνειας και της παροχής ανακοινώσεων και
 • Εξήγηση στους χρήστες των συνεπειών χορήγησης ή απόσυρσης της συγκατάθεσης.

Νομιμότητα του σκοπού και προδιαγραφή

 • Διασφάλιση ότι ο/οι σκοπός(οί) συμμορφώνεται/ονται με την ισχύουσα νομοθεσία και βασίζεται/ονται σε επιτρεπτή νομική βάση
 • Ανακοίνωση του/των σκοπού(ών) στους χρήστες, πριν από τη χρήση των πληροφοριών για πρώτη φορά για νέο σκοπό
 • Χρήση γλώσσας για την προδιαγραφή αυτή που είναι ξεκάθαρη και κατάλληλα προσαρμοσμένη στις περιστάσεις

Περιορισμός επεξεργασίας δεδομένων

 • Συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων εντός των δεσμευτικών ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και στον βαθμό που είναι αυστηρώς απαραίτητο για τον/τους σκοπό(ούς) που έχει/έχουν οριστεί.
 • Διαγραφή και οριστική απομάκρυνση ή ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, όταν έχει λήξει ο σκοπός επεξεργασίας τους, δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για τη διατήρησή τους ή δεν είναι πρακτικό κάτι τέτοιο.

Περιορισμός χρήσης, διατήρησης και γνωστοποίησης

 • Περιορισμός χρήσης, διατήρησης και γνωστοποίησης προσωπικών δεδομένων στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση ειδικών, ρητών και νόμιμων σκοπών
 • Περιορισμός της χρήσης προσωπικών δεδομένων στους σκοπούς που ορίζονται από την Kaspersky πριν από τη λήψη των δεδομένων, εκτός αν απαιτείται ρητά διαφορετικός σκοπός από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των αναφερόμενων σκοπών (π.χ. διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την παροχή άδειας χρήσης, για το χρονικό διάστημα ισχύος της σχετικής συμφωνίας άδειας χρήσης που έχει συναφθεί μεταξύ υμών και της Kaspersky, συνήθως 1 έτος και, εφόσον ισχύει, τυχόν περιόδου ανανέωσης, ανάλογα με τους όρους άδειας χρήστης του προϊόντος) και, στη συνέχεια ασφαλής καταστροφή ή ανωνυμοποίησή τους
 • Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, την επίλυση διαφορών, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων προσφυγών, δικαστικών διαφορών ή ερευνών
 • Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση έννομων συμφερόντων και
 • Κλείδωμα (π.χ. αρχειοθέτηση, ασφάλιση και εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων από επιπλέον επεξεργασία) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν λήγουν οι οριζόμενοι σκοποί και για όσο καιρό διαρκεί αυτό, αλλά όπου απαιτείται η διατήρηση προκειμένου να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ακρίβεια και ποιότητα

 • Διασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα που τίθενται υπό επεξεργασία είναι ακριβή, ολοκληρωμένα, ενημερωμένα (εκτός αν υπάρχει νομική βάση για τήρηση μη ενημερωμένων δεδομένων), επαρκή και σχετικά με τον σκοπό χρήσης
 • Διασφάλιση της αξιοπιστίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από πηγή διαφορετική από τους χρήστες, πριν από την επεξεργασία
 • Έλεγχος, με τα κατάλληλα μέσα, της ισχύος και της ορθότητας των ισχυρισμών του χρήστη, πριν από την πραγματοποίηση αλλαγών στα προσωπικά δεδομένα (για τη διασφάλιση ότι οι αλλαγές είναι δεόντως εξουσιοδοτημένες), όπου κρίνεται κατάλληλο
 • Εφαρμόζουμε διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η ποιότητα και
 • Καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου για τον περιοδικό έλεγχο της ακρίβειας και της ποιότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειλικρίνεια, διαφάνεια και ειδοποίηση

 • Παροχή στους χρήστες ξεκάθαρων και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές της Kaspersky
 • Καθιέρωση διαδικασιών και πρακτικών αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • Συμπερίληψη στις ειδοποιήσεις ότι τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία, του σκοπού για τον οποίο γίνεται αυτό, των ενδιαφερόμενων φορέων απορρήτου στους οποίους ενδέχεται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και της ταυτότητας της οντότητας που καθορίζει τα παραπάνω και του τρόπου επικοινωνίας
 • Γνωστοποίηση των επιλογών και των μέσων που προσφέρει η Kaspersky στους χρήστες για τον περιορισμό της επεξεργασίας, της διόρθωσης και της απομάκρυνσης των πληροφοριών, καθώς και της πρόσβασης σε αυτές
 • Ειδοποίηση των χρηστών, όταν συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες χειρισμού των προσωπικών δεδομένων.

Ατομική συμμετοχή και πρόσβαση

 • Η δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί μας (χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας») και να ελέγξουν τα προσωπικά τους δεδομένα, υπό τον όρο ότι η ταυτότητα τους έχει πρώτα πιστοποιηθεί με το κατάλληλο επίπεδο διασφάλισης και ότι η πρόσβαση αυτή δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Η δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες (χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα "Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας" ή το περιβάλλον εργασίας των προϊόντων και υπηρεσιών μας) να αμφισβητούν την ακρίβεια και την ολότητα των προσωπικών δεδομένων, καθώς και να τα τροποποιούν, διορθώνουν ή να τα απομακρύνουν, όπως κρίνεται κατάλληλο και δυνατό από το συγκεκριμένο πλαίσιο
 • Ενημερώνουμε για την τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα τρίτα μέρη στα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα, όταν είναι γνωστά και
 • Καθιέρωση διαδικασιών που επιτρέπουν στους χρήστες να ασκούν τα δικαιώματα αυτά με απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, ο οποίος δεν συνεπάγεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή κόστος.

Ασφάλεια Πληροφοριών: Πώς Προστατεύουμε την Ιδιωτικότητά Σας

Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της Kaspersky. Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι, από προεπιλογή, εμπιστευτικά. Συνεπώς, η Kaspersky θα εφαρμόζει πάντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που είναι επαρκή και κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τους απτούς κινδύνους που απορρέουν από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα ενημερωμένα πρότυπα και τις διαδικασίες ασφάλειας. Η Kaspersky ταξινομεί συστήματα επεξεργασίας με προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζει διαδοχικές σειρές προστατευτικών μέτρων, μεταξύ άλλων, για να ταυτοποιεί και να επιτυγχάνει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας.

Η Kaspersky διατηρεί, επίσης, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά προστατευτικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών έναντι απώλειας, κατάχρησης, βλάβης ή τροποποίησης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή γνωστοποίησης. Κάποιες από τις άλλες κεντρικές λειτουργίες του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας είναι:

 • Το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει το πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών μας
 • Καθορισμός κινδύνων για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία από ένα σύστημα επεξεργασίας της Kaspersky
 • Εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων ασφάλειας πληροφοριών
 • Αξιολόγηση της επίδοσης των μέτρων ασφάλειας προσωπικών δεδομένων που έχουν εφαρμοστεί, πριν από τη θέση σε λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας
 • Εφαρμογή ελέγχων για ταυτοποίηση, έλεγχο ταυτότητας και εξουσιοδότηση πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες ή ιστοτόπους
 • Εντοπισμός των γεγονότων που αφορούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και υιοθέτηση ανάλογων μέτρων
 • Ανάκτηση προσωπικών δεδομένων που είχαν τροποποιηθεί ή καταστραφεί
 • Καθιέρωση κανόνων πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που τίθενται υπό επεξεργασία από τα συστήματα επεξεργασίας της Kaspersky, καθώς και καταγραφή και αναφορά για όλες τις ενέργειες που έλαβαν χώρα με προσωπικά δεδομένα στα συστήματα αυτά
 • Κρυπτογράφηση μεταξύ των πελατών και των διακομιστών μας (και μεταξύ των διαφόρων κέντρων δεδομένων μας)
 • Περιορίζουμε την πρόσβαση σε προσωπικές λεπτομέρειες σε υπαλλήλους μας και εργολήπτες, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τις πληροφορίες, για να τις επεξεργάζονται για εμάς και οι οποίοι υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Αν δεν τηρήσουν τις υποχρεώσεις αυτές, ενδέχεται να τους επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα ή να τερματιστεί η σύμβασή τους
 • Παρακολούθηση της δομής των συστημάτων μας για τον εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών εισβολών
 • Μέτρα παρακολούθησης για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
 • Παροχή στο προσωπικό της Kaspersky της κατάλληλης κατάρτισης και συνεχή ενημέρωση για τις πρακτικές ασφάλειας που χρησιμοποιούμε, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κινδύνους και τις εξελίξεις στην τεχνολογία.

Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, τις πρακτικές για την προστασία ιδιωτικού απορρήτου της Kaspersky ή αν θέλετε να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε πληροφορίες ή προτιμήσεις που μας έχετε εκχωρήσει, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο της Kaspersky στην ΕΕ μέσω email ή τηλεφώνου: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90, σύμφωνα με το σημείο (α) του Άρθρου 13 (1) και του Άρθρου 27 (1) του GDPR (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων), ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ΕΕ, σύμφωνα με το σημείο (β) του Άρθρου 13 (1) και του Άρθρου 37 (1) του GDPR (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων), όπως και για άλλες χώρες, μέσω της διεύθυνσης dpo@kaspersky.com.

© 2022 AO Kaspersky Lab